Mobiele toepassingsvoorwaarden van gebruik

Laatst bijgewerkt 14 december 2017

lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig

Overeenkomst met termen

Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hetzij persoonlijk of namens een entiteit ("u") en Audeara Pty Ltd ("Wij, "" Ons "of" onze "), betreffende uw toegang tot en het gebruik van de Audeara -services, evenals andere mediaformulier, software, website, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicaties gerelateerd, gekoppeld of anderszins verbonden (gezamenlijk , de dienst"). U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de service, u hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan al deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met al deze algemene voorwaarden, is u uitdrukkelijk verboden de service te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk beëindigen.


Aanvullende algemene voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de service kunnen worden geplaatst, worden hierbij hierbij hierin door verwijzing opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en om welke reden dan ook. We zullen u waarschuwen voor eventuele wijzigingen door de "laatste bijgewerkte" datum van deze algemene voorwaarden bij te werken en u ziet af aan elk recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden periodiek te beoordelen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt onderworpen aan en wordt geacht de wijzigingen in alle herziene algemene voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de Service na de datum die dergelijke herziene voorwaarden zijn gepost te hebben geaccepteerd.


De informatie die op de service is verstrekt, is niet bedoeld voor distributie naar of gebruiken door een persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik zou zijn In tegenstelling tot wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratie -eis binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de service van andere locaties op eigen initiatief en zijn ze alleen verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, als en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De service is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarigen zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (in het algemeen jonger dan 18 jaar), moeten de toestemming hebben van en direct worden begeleid door hun ouder of voogd om de dienst te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd laten lezen en akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden voordat u de service gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de service onze eigen eigenschap en alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen Over de Service (gezamenlijk, de "inhoud") en de handelsmerken, servicetekens en logo's die daarin zijn opgenomen (de "markeringen") zijn eigendom van of worden gecontroleerd door ons of zijn er een vergunning voor ons, en worden beschermd door auteursrechten- en handelsmerkwetten en verschillende andere Intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Australië, buitenlandse rechtsgebieden en internationale conventies. De inhoud en de cijfers worden gegeven op de service "zoals het is" alleen voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk verstrekt in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen deel van de service en geen inhoud of markeringen worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd, Anders geëxploiteerd voor enig commercieel doel, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de service te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie om toegang te krijgen tot en de service te gebruiken en een kopie van een kopie van een deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier alleen toegang hebt gekregen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We reserveren alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in en aan de service, inhoud en de cijfers.

Gebruikersvertegenwoordigingen

Door de service te gebruiken, vertegenwoordigt en garandeert u dat: (1) u de wettelijke capaciteit hebt en u stemt ermee in om aan deze gebruiksvoorwaarden te voldoen; (2) U krijgt geen toegang tot de service via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (3) U zult de service niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel; en (4) uw gebruik van de service zal geen toepasselijke wetgeving of regelgeving schenden.


Als u informatie verstrekt die niet waar is, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en een en te weigeren een en al het huidige of toekomstige gebruik van de service (of een deel daarvan).

Gebruikersregistratie

Mogelijk moet u zich registreren bij de service. U stemt ermee in om uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en is verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam te verwijderen, terug te winnen of te wijzigen, u selecteert of we naar eigen goeddunken bepalen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

verboden activiteiten

U mag de service niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan dat wij de service beschikbaar stellen. De service mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden goedgekeurd of goedgekeurd.
Als gebruiker van de service stemt u er niet mee in:
 1. Ophaal systematisch gegevens of andere inhoud uit de service om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te maken zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Maak een ongeautoriseerd gebruik van de service, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden of gebruiker te maken. Accounts op geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
 3. Gebruik een koopagent of inkoopagent om aankopen te doen op de service.
 4. Gebruik de service om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 5. omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde kenmerken van de service, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud van eventuele inhoud of beperken van beperkingen op het Gebruik van de service en/of de daarin ingesloten inhoud.
 6. Neem deel aan ongeautoriseerde framing van of linken naar de service.
 7. truc, bedrieglijk of misleiden ons en andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te leren;
 8. Maak een onjuist gebruik van onze ondersteuningsdiensten of dien valse rapporten in van misbruik of wangedrag.
 9. Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare gegevensverzameling en extractiehulpmiddelen.
 10. verstoren, verstoren of creëren een onnodige last voor de service of de netwerken of services die zijn verbonden met de service.
 11. Probeer een andere gebruiker of persoon na te doen of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 12. Verkoop of breng uw profiel over.
 13. Gebruik alle informatie die van de service is verkregen om een ​​andere persoon te lastigvallen, te misbruiken of te schaden.
 14. Gebruik de service als onderdeel van elke poging om met ons te concurreren of anderszins de service en/of de inhoud te gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 15. Decipher, decompileren, decompileren, demonteren of reverse engineeren van de software die een deel van de service omvat of op enigerlei wijze een deel uitmaakt.
 16. Probeer om alle maatregelen van de service te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de service of een deel van de service te voorkomen of te beperken.
 17. Ik valt, intimideert, intimideert of bedreigt al onze werknemers of agenten die zich bezighouden met het verlenen van een deel van de service aan u.
 18. Verwijder het auteursrecht of andere kennisgeving van eigendomsrechten uit een inhoud.
 19. Kopieer of pas de software van de service aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. Upload of verzenden (of proberen te uploaden of te verzorgen) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spam (continu posting van repetitieve tekst), die interfereert met het ononderbroken gebruik en genot van een partij De service of wijzigt, verstoort, verstoort, verandert of verstoort het gebruik, functies, functies, bediening of onderhoud van de service.
 21. Upload of verzenden (of proberen te uploaden of te verzenden) elk materiaal dat fungeert als een passief of actief informatie -verzameling of transmissiemechanisme, inclusief zonder beperking, Clear Graphics Interchange -formaten ("GIF's"), 1 × 1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als" spyware "of" passieve collectie mechanismen "of" PCM's ").
 22. Behalve zoals het resultaat kan zijn van het gebruik van standaard zoekmachine of internetbrowserverbruik, gebruik, lanceren, ontwikkelen of distribueren elk geautomatiseerd systeem, inclusief zonder beperking, elke spin, Robot, cheat -hulpprogramma, schraper of offline lezer die toegang heeft tot de service, of het gebruik of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
 23. Disparage, tarten of anderszins beschadigen naar onze mening, wij en/of de service.
 24. Gebruik de service op een manier die niet consistent is met toepasselijke wetten of voorschriften.

 25. Gebruiker gegenereerde bijdragen

  De service kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en u de mogelijkheid kan bieden om te maken, in te dienen, te posten, te weergeven, verzenden, Content en materialen en materialen van de service of op de service uitvoeren, publiceren, distribueren of uitzenden "). Persoonlijke informatie bevat informatie over persoonlijke gezondheidsstatistieken zoals gehoorgevoeligheid die zal worden gedeïdentificeerd maar door ons voor elk doel kan worden gebruikt. Persoonlijke informatie bevat ook informatie over luistergeluidsniveaus en blootstelling aan geluid. We verzamelen deze informatie om het product te verbeteren en we hopen dat we muziek veiliger maken voor mensen. Bijdragen kunnen zichtbaar zijn door andere gebruikers van de service en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u bijdragen aan het creëren of beschikbaar stelt, vertegenwoordigt en garandeert u dat:

  1. De creatie, distributie, transmissie, openbaar display of prestaties, en de toegang, downloaden of kopiëren van uw bijdragen niet en zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden.
  2. U bent de maker en eigenaar van of heeft de nodige licenties, rechten, toestemming, releases en machtigingen om ons te gebruiken en om ons te autoriseren, de service en andere gebruikers van de service om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de service wordt overwogen en deze gebruiksvoorwaarden.
  3. U hebt de schriftelijke toestemming, release en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elk dergelijke identificeerbare te gebruiken individuele persoon om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de service wordt overwogen en deze gebruiksvoorwaarden.
  4. Uw bijdragen zijn niet onwaar, onnauwkeurig of misleidend.
  5. Uw bijdragen zijn niet ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, Pyramide-schema's, kettingbrieven, spam, massamails of andere vormen van verzoek.
  6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, wellustig, wulpse, smerig, gewelddadig, intimiderend, smaad, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).
  7. Uw bijdragen belachelijk maken, bespotten, dispareren, intimideren of misbruiken.
  8. Onze bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een overheid of veroorzaken, moedigen of bedreigen fysieke schade aan tegen een ander.
  9. Uw bijdragen schenden geen toepasselijke wetgeving, verordening of regel.
  10. Uw bijdragen schenden niet de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
  11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand jonger dan 18 jaar of mensen jonger dan 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert.
  12. Uw bijdragen schenden geen federale of nationale wetgeving met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
  14. Uw bijdragen schenden zich anderszins of linken zich niet aan materiaal dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of een toepasselijke wetgeving of regelgeving in strijd is.
  15. Elk gebruik van de service in strijd met het voorgaan .

   Bijdragevergunning

   door uw bijdragen aan een deel van de service te plaatsen of bijdragen toegankelijk te maken aan de service door uw account te koppelen van de service aan een van uw sociale netwerkaccounts, u automatisch toekenning, en u vertegenwoordigt en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusieve, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen, te verlenen, en licentie om te hosten, te gebruiken, om te hosten, te gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, retiteren, archiveren, winkel, cache, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk weergeven, opnieuw formatteren, vertalen, verzenden, fragment (geheel of gedeeltelijk) en dergelijke bijdragen distribueren (inclusief, Zonder beperking, uw imago en stem) voor enig doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken van te bereiden van, of in andere werken, dergelijke bijdragen op te nemen, en sublicenties van het voorgaande te versterken en toe te staan. Het gebruik en de distributie kan optreden in media -formaten en via mediakanalen.

   Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna is ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, als Toepasselijk, en elk van de handelsmerken, servicetekens, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u biedt. U ziet af van alle morele rechten in uw bijdragen en u garandeert dat morele rechten anders niet in uw bijdragen zijn beweerd.

   We stellen geen eigendom aan over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en eventuele intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die u in een gebied van de service verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de Service en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van enige juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

   We hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om bijdragen te bewerken, te redacteren of anderszins te veranderen; (2) om eventuele bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de service te plaatsen; en (3) om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook bijdragen zonder kennisgeving te pre-screen of te verwijderen. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

   Richtlijnen voor beoordelingen

   We kunnen u gebieden op de service bieden om beoordelingen of beoordelingen te verlaten. Bij het plaatsen van een recensie moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) U moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haattaal bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende referenties bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) U moet niet worden aangesloten bij concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u moet geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen posten; en (8) u mag een campagne niet organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te posten, of het nu positief is of

   Negatief.

   We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. We hebben absoluut geen verplichting om beoordelingen te screenen of om beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen beschouwt als verwerpelijk of onnauwkeurig. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze meningen of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. We gaan niet uit aansprakelijkheid voor een beoordeling of voor claims, verplichtingen of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te posten, verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, toewijst en sublicaatbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op welke manier dan ook, weergeven, uitvoeren, en/of distribueren alle inhoud met betrekking tot beoordelingen.

   Licentie voor mobiele applicaties Gebruik licentie

   Als u toegang krijgt tot de service via een mobiele applicatie, geven wij u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken Op draadloze elektronische apparaten die u eigendom of beheerd of beheerd, en om de mobiele applicatie op dergelijke apparaten te openen en te gebruiken strikt in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie in deze gebruiksvoorwaarden. U zult niet: (1) Decompile, reverse engineer, demonteren, proberen de broncode af te leiden of de toepassing te decoderen; (2) elke aanpassing, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleide werkzaamheden uit de toepassing maken; (3) alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften overtreden in verband met uw toegang of gebruik van de applicatie; (4) een eigendomsbericht (inclusief enige kennisgeving van auteursrechten of handelsmerk) gepubliceerd door ons of de licentiegevers van de aanvraag verwijderen, wijzigen of verdoezelen; (5) gebruik de applicatie voor eventuele inkomsten genererende onderneming, commerciële onderneming of ander doel waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld; (6) de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt; (7) gebruik de applicatie voor het maken van een product, service of software die direct of indirect concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging voor de applicatie; (8) gebruik de aanvraag om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden; of (9) gebruik van eigen informatie of een van onze interfaces of onze andere intellectuele eigendom in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, licenties of distributie van toepassingen, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

   Apple- en Android -apparaten

   De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen van de Apple Store of Google Play (elk een "app-distributeur") om toegang te krijgen tot de service: (1 ) De aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat de Apple iOS- of Android-besturingssystemen gebruikt, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de toepasselijke App Distributor's Servicevoorwaarden; (2) Wij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden van deze mobiele applicatielicentie in deze gebruiksvoorwaarden of zoals anders vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elk elk App Distributeur heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de mobiele applicatie; (3) In het geval van enige mislukking van de mobiele applicatie om te voldoen aan een toepasselijke garantie, mag u de toepasselijke app -distributeur op de hoogte stellen en de APP -distributeur, in overeenstemming met de voorwaarden en beleid, kan de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele applicatie, en tot het maximale

   omvang toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de app-distributeur heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie; (4) U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een "terroristische ondersteuning" land en (ii) U bent niet vermeld op elke Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen; (5) U moet voldoen aan de toepasselijke overeenkomstvoorwaarden van derden bij het gebruik van de mobiele applicatie, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u niet in strijd zijn met hun draadloze gegevensdienstovereenkomst bij het gebruik van de mobiele applicatie; en (6) u erkent en stemt ermee in dat de app-distributeurs externe begunstigden zijn van de Algemene voorwaarden in deze mobiele applicatielicentie in deze gebruiksvoorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en zal worden geacht te hebben. het recht geaccepteerd) om de algemene voorwaarden in deze mobiele applicatievergunning in deze gebruiksvoorwaarden tegen u te handhaven als een externe begunstigde daarvan.

   Sociale media

   Als onderdeel van de functionaliteit van de service kunt u uw account koppelen aan online accounts die u hebt met externe serviceproviders (elk dergelijk account, een "Derde- Partijaccount ”) door beide: (1) het verstrekken van uw externe accountinformatie via de Service; of (2) waardoor we toegang hebben tot uw externe account, zoals toegestaan ​​onder de toepasselijke algemene voorwaarden die uw gebruik van elke account van derden bepalen. U verklaart en garandeert dat u het recht hebt om uw externe accountgegevens aan ons bekend te maken en/of ons toegang te geven tot uw externe account, zonder inbreuk op u door een van de algemene voorwaarden die uw gebruik van de toepasselijke regelen Rekening van derden, en zonder ons te verplichten om vergoedingen te betalen of ons te laten onderworpen aan gebruiksbeperkingen die zijn opgelegd door de externe dienstverlener van de derdenrekening. Door ons toegang te geven tot eventuele accounts van derden, begrijpt u dat (1) we toegang hebben tot, beschikbaar stellen en eventuele inhoud opslaan (indien van toepassing) alle aan en opgeslagen in uw externe account (het 'Sociaal netwerk Inhoud ”) Zodat het beschikbaar is op en via de Service via uw account, inclusief zonder beperking, eventuele vriendenlijsten en (2) die we kunnen indienen naar en van uw externe account aanvullen Uw account bij het account van derden. Afhankelijk van de externe accounts die u kiest en onderworpen aan de privacy-instellingen die u in dergelijke accounts van derden hebt ingesteld, kunnen persoonlijk identificeerbare informatie die u plaatst op uw externe accounts beschikbaar zijn op en via uw account op de service. Houd er rekening mee dat als een account van derden of bijbehorende service niet beschikbaar is of onze toegang tot een dergelijke account van derden wordt beëindigd door de externe serviceprovider, dan sociale netwerkinhoud mogelijk niet langer beschikbaar is op en via de service. U hebt de mogelijkheid om de verbinding tussen uw account op de service en uw externe accounts op elk gewenst moment uit te schakelen. Houd er rekening mee dat uw relatie met de externe serviceproviders die verband houden met uw externe accounts, alleen door uw overeenkomst (en) met dergelijke externe serviceproviders worden geregeld. We doen geen moeite om voor elk doel sociale netwerkinhoud te beoordelen, inclusief maar niet beperkt tot, voor nauwkeurigheid, wettigheid of niet-inbreuk, en we zijn niet verantwoordelijk voor sociale netwerkinhoud. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang hebben tot uw e-mailadresboek dat is gekoppeld aan een account van derden en uw contactenlijst die op uw mobiele apparaat of tabletcomputer is opgeslagen, uitsluitend voor het identificeren en informeren van die contacten die zich ook hebben geregistreerd om de service te gebruiken . U kunt de verbinding tussen de service en uw externe account deactiveren door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande contactgegevens of via uw -accountinstellingen (indien van toepassing). We zullen proberen alle informatie die is opgeslagen op onze servers te verwijderen die is verkregen via een dergelijk account van derden, behalve de gebruikersnaam en profielfoto die aan uw account wordt gekoppeld.

   Inzendingen

   U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de service ("inzendingen") door u verstrekt zijn niet - Vertrouwelijk en zal ons enige eigendom worden. We zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor enig wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U ziet hierbij af van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel bij u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U bent het ermee eens dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor een vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw inzendingen.

   Websites en inhoud van derden

   De service kan (of u mogelijk wordt verzonden via de service) naar andere websites ("Websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst , afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die behoren tot of afkomstig zijn van derden ("Content van derden"). Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid door ons, en we zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die zijn toegankelijk via de service of externe inhoud die is gepost Op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanuit de service, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanvallende, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden. Opname van, linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de service te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en u moet weten dat deze gebruiksvoorwaarden niet langer regeren. U moet de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, bekijken van elke website waarnaar u navigeert vanuit de service of met betrekking tot applicaties die u gebruikt of installeert bij de service. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid in verband met dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de toepasselijke derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons onschadelijk houdt door enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien houdt u ons onschadelijk van alle door u die door u worden opgelopen of die u heeft veroorzaakt met betrekking tot of op een bepaalde manier van externe inhoud of contact met websites van derden.

   adverteerders

   We staan ​​adverteerders toe hun advertenties en andere informatie weer te geven in bepaalde delen van de service, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u op de service plaatst en alle services die worden geleverd op de service of producten die zijn verkocht via die advertenties. Verder garandeert u en vertegenwoordigt u als adverteerder dat u alle rechten en autoriteit bezit om

   te hebben

   Plaats advertenties over de service, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Als adverteerder stemt u ermee in dat dergelijke advertenties onderworpen zijn aan onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") kennisgeving en beleidsbepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen terugbetaling of andere compensatie zal zijn voor DMCA Takedown-gerelateerde kwesties. We bieden eenvoudigweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en we hebben geen andere relatie met adverteerders.

   Site Management

   We reserveren het recht, maar niet de verplichting, om: (1) de service te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die naar eigen goeddunken de wet of deze gebruiksvoorwaarden, inclusief zonder beperking, een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties meldt; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang tot, beperking van de beschikbaarheid van of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw bijdragen of een deel daarvan; (4) in our sole discretion and without limitation, notice, or liability, to remove from the SERVICE or otherwise disable all files and content that are excessive in size or are in any way burdensome to our systems; and (5) otherwise manage the SERVICE in a manner designed to protect our rights and property and to facilitate the proper functioning of the SERVICE.

   PRIVACY POLICY

   We care about data privacy and security. Please review our Privacy Policy. By using the SERVICE, you agree to be bound by our Privacy Policy, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the SERVICE is hosted inAustralia. If you access the SERVICE from the European Union, Asia, or any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the UNITED STATES (CHANGE TO WHETHER APPLICABLE), then through your continued use of the SERVICE or Services, you are transferring your data to the UNITED STATES (CHANGE TO WHETHER APPLICABLE), and you expressly consent to have your data transferred to and processed in the UNITED STATES (CHANGE TO WHETHER APPLICABLE). Further, we do not knowingly accept, request, or solicit information from children or knowingly market to children. Therefore, in accordance with the U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, if we receive actual knowledge that anyone under the age of 13 has provided personal information to us without the requisite and verifiable parental consent, we will delete that information from the SERVICE as quickly as is reasonably practical.

   DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY Notifications

   We respect the intellectual property rights of others. If you believe that any material available on or through the SERVICE infringes upon any copyright you own or control, please immediately notify our Designated Copyright Agent using the contact information provided below (a “Notification”). A copy of your Notification will be sent to the person who posted or stored the material addressed in the Notification. Please be advised that pursuant to federal law you may be held liable for damages if you make material misrepresentations in a Notification. Thus, if you are not sure that material located on or linked to by the SERVICE infringes your copyright, you should consider first contacting an attorney.

   All Notifications should meet the requirements of DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) and include the following information: (1) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed; (2) identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works on the SERVICE are covered by the Notification, a representative list of such works on the SERVICE; (3) identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material; (4) information reasonably sufficient to permit us to contact the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an email address at which the complaining party may be contacted; (5) a statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and (6) a statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed upon.

   COPYRIGHT INFRINGEMENTS

   We respect the intellectual property rights of others. If you believe that any material available on or through the SERVICE infringes upon any copyright you own or control, please immediately notify us using the contact information provided below (a “Notification”). A copy of your Notification will be sent to the person who posted or stored the material addressed in the Notification. Please be advised that pursuant to federal law you may be held liable for damages if you make material misrepresentations in a Notification. Thus, if you are not sure that material located on or linked to by the SERVICE infringes your copyright, you should consider first contacting an attorney.

   TERM AND TERMINATION

   These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the SERVICE. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SERVICE (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SERVICE OR DELETE [YOUR ACCOUNT AND] ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

   If we terminate or suspend your account for any reason, you are prohibited from registering and creating a new account under your name, a fake or borrowed name, or the name of any third party, even if you may be acting on behalf of the third party. In addition to terminating or suspending your account, we reserve the right to take appropriate legal action, including without

   limitation pursuing civil, criminal, and injunctive redress.

   MODIFICATIONS AND INTERRUPTIONS

   We reserve the right to change, modify, or remove the contents of the SERVICE at any time or for any reason at our sole discretion without notice. However, we have no obligation to update any information on our SERVICE. We also reserve the right to modify or discontinue all or part of the SERVICE without notice at any time. We will not be liable to you or any third party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the SERVICE.

   We cannot guarantee the SERVICE will be available at all times. We may experience hardware, software, or other problems or need to perform maintenance related to the SERVICE, resulting in interruptions, delays, or errors. We reserve the right to change, revise, update, suspend, discontinue, or otherwise modify the SERVICE at any time or for any reason without notice to you. You agree that we have no liability whatsoever for any loss, damage, or inconvenience caused by your inability to access or use the SERVICE during any downtime or discontinuance of the SERVICE. Nothing in these Terms of Use will be construed to obligate us to maintain and support the SERVICE or to supply any corrections, updates, or releases in connection therewith.

   GOVERNING LAW

   These Terms of Use and your use of the SERVICE are governed by and construed in accordance with the laws of the State of [name of state] applicable to agreements made and to be entirely performed within the State/Commonwealth of [name of state], without regard to its conflict of law principles.

   DISPUTE RESOLUTION Option 1: Any legal action of whatever nature brought by either you or us (collectively, the “Parties” and individually, a “Party”) shall be commenced or prosecuted in the state and federal courts located in Queensland, Australia and the Parties hereby consent to, and waive all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non conveniens with respect to venue and jurisdiction in such state and federal courts. Application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) are excluded from these Terms of Use. In no event shall any claim, action, or proceeding brought by either Party related in any way to the SERVICE be commenced more than7 years after the cause of action arose.

   Option 2: Informal Negotiations

   To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a "Dispute" and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least 120 days before initiating arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

   CORRECTIONS

   There may be information on the SERVICE that contains typographical errors, inaccuracies, or omissions that may relate to the SERVICE, including descriptions, pricing, availability, and various other information. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies, or omissions and to change or update the information on the SERVICE at any time, without prior notice.
   DISCLAIMER THE SERVICE IS PROVIDED ON AN AS-IS AND AS-AVAILABLE BASIS. YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE SERVICE SERVICES WILL BE AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THE SERVICE AND YOUR USE THEREOF, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. WE MAKE NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS ABOUT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICE’S CONTENT OR THE CONTENT OF ANY WEBSITES LINKED TO THIS SERVICE AND WE WILL ASSUME NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR ANY (1) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF CONTENT AND MATERIALS, (2) PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE, OF ANY NATURE WHATSOEVER, RESULTING FROM YOUR ACCESS TO AND USE OF THE SERVICE, (3) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, (4) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE SERVICE, (5) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE SERVICE BY ANY THIRD PARTY, AND/OR (6) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY CONTENT AND MATERIALS OR FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT POSTED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE SERVICE. WE DO NOT WARRANT, ENDORSE, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE SERVICE, ANY HYPERLINKED WEBSITE, OR ANY WEBSITE OR MOBILE APPLICATION FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISING, AND WE WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD-PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE PURCHASE OF A PRODUCT OR SERVICE THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.
   LIMITATIONS OF LIABILITY IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

   INDEMNIFICATION

   You agree to defend, indemnify, and hold us harmless, including our subsidiaries, affiliates, and all of our respective officers, agents, partners, and employees, from and against any loss, damage, liability, claim, or demand, including reasonable attorneys’ fees and expenses, made by any third party due to or arising out of: (1) your Contributions; (2) use of the SERVICE; (3) breach of these Terms of Use; (4) any breach of your representations and warranties set forth in these Terms of Use; (5) your violation of the rights of a third party, including but not limited to intellectual property rights; or (6) any overt harmful act toward any other user of the SERVICE with whom you connected via the SERVICE. Notwithstanding the foregoing, we reserve the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter for which you are required to indemnify us, and you agree to cooperate, at your expense, with our defense of such claims. We will use reasonable efforts to notify you of any such claim, action, or proceeding which is subject to this indemnification upon becoming aware of it.

   USER DATA

   We will maintain certain data that you transmit to the SERVICE for the purpose of managing and improving the SERVICE, as well as data relating to your use of the SERVICE. Although we perform regular routine backups of data, you are solely responsible for all data that you transmit or that relates to any activity you have undertaken using the SERVICE. You agree that we shall have no liability to you for any loss or corruption of any such data, and you hereby waive any right of action against us arising from any such loss or corruption of such data.

   Competition

   If you take part in any competition which is run in or through the Services, you agree to be bound by the rules of that competition and any other rules specified by Audeara from time to time (“Competition Rules“) and by the decisions of Audeara, which are final in all matters relating to the Competition. Audeara reserves the right to disqualify any entrant and/or winner in its absolute discretion without notice in accordance with the Competition Rules.

   ELECTRONIC COMMUNICATIONS, TRANSACTIONS, AND SIGNATURES

   Visiting the SERVICE, sending us emails, and completing online forms constitute electronic communications. You consent to receive electronic communications, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications we provide to you electronically, via email and on the SERVICE, satisfy any legal requirement that such communication be in writing. YOU HEREBY AGREE TO THE USE OF ELECTRONIC SIGNATURES, CONTRACTS, ORDERS, AND OTHER RECORDS, AND TO ELECTRONIC DELIVERY OF NOTICES, POLICIES, AND RECORDS OF TRANSACTIONS INITIATED OR COMPLETED BY US OR VIA THE SERVICE. You hereby waive any rights or requirements under any statutes, regulations, rules, ordinances, or other laws in any jurisdiction which require an original signature or delivery or retention of non-electronic records, or to payments or the granting of credits by any means other than electronic means.

   MISCELLANEOUS

   These Terms of Use and any policies or operating rules posted by us on the SERVICE constitute the entire agreement and understanding between you and us. Our failure to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Use shall not operate as a waiver of such right or provision. These Terms of Use operate to the fullest extent permissible by law. We may assign any or all of our rights and obligations to others at any time. We shall not be responsible or liable for any loss, damage, delay, or failure to act caused by any cause beyond our reasonable control. If any provision or part of a provision of these Terms of Use is determined to be unlawful, void, or unenforceable, that provision or part of the provision is deemed severable from these Terms of Use and does not affect the validity and enforceability of any remaining bepalingen. There is no joint venture, partnership, employment or agency relationship created between you and us as a result of these Terms of Use or use of the SERVICE. You agree that these Terms of Use will not be construed against us by virtue of having drafted them. You hereby waive any and all defenses you may have based on the electronic form of these Terms of Use and the lack of signing by the parties hereto to execute these Terms of Use.